NOFON

Netwerk Oncologie Fysiotherapie Oost Nederland

WIE ZIJN WIJ

Netwerk Oncologie Fysiotherapie Oost Nederland (NOFON) is een netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in oncologie. Alle leden van NOFON zijn geregistreerde fysiotherapeuten met een afgeronde opleiding tot oncologiefysiotherapeut. Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten met elkaar,

waarbij de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied besproken worden. Op deze manier kunnen we kwalitatief hoogwaardige zorg blijven waarborgen voor onze patiënten. We bieden deze zorg zo dicht mogelijk bij u in de buurt. Via onze sociale kaart kunt u de dichtstbijzijnde oncologiefysiotherapeut vinden.

PATIëNTEN

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 100.000 mensen de diagnose kanker te horen. Dit heeft grote gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. Door betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte.

Veel mensen krijgen, gedurende of na het ziekteproces, te maken met vervelende bijwerkingen die bijvoorbeeld het herstel kunnen vertragen en een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven. U kunt hierbij denken aan:

• vermoeidheid
• conditieverlies
• spanningsklachten
• pijn
• stug littekenweefsel
• huidveranderingen
• lymfoedeem
• gewrichtsklachten / beweeglijkheid
• minder spierkracht
• ademhalingsklachten
• problemen met werkhervatting

De oncologiefysiotherapeut biedt hierin begeleiding en advies. Ook voor vragen over bewegen tijdens kankerbehandeling of persoonlijke begeleiding in de curatieve, palliatieve en/of terminale fase van de ziekte of behandeling kunt u terecht bij de oncologie fysiotherapeut. Onder het kopje werkwijze kunt u hier meer informatie over lezen.

WERKWIJZE

Oncologiefysiotherapie richt zich op de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met kanker. In elke fase van de ziekte kan de fysiotherapeut begeleiding bieden. Per fase van de ziekte zullen de behandeldoelen verschillen. Hieronder is te zien welke doelen bij welke fase behoren.

BEHANDEL FASE

Onderhouden van vaardigheden. Klachten zoveel mogelijk beperken.

HERSTEL FASE

Herwinnen van kwaliteit van leven. Invloed uitoefenen op klachten als pijn, vermoeidheid, stijfheid, spierkracht enz.

PALLIATIEVE FASE

Behoud van de nog aanwezige vaardigheden. Kwaliteit van leven staat centraal.

TERMINALE FASE

Comfort bieden en begeleiden bij afnemende vaardigheden. Klachten als benauwdheid, pijn en spanning zoveel mogelijk beperken.

VERWIJZERS

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte.

Gevolgen op fysiek, psychisch en/of sociaal gebied kunnen het herstel vertragen en een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De Master geschoolde oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen en als coach in dit proces functioneren. Binnen de zorgketen zijn

verschillende behandelaars betrokken bij uw behandelplan. Middels een sociale kaart waarbij de NOFON leden staan geregistreerd wordt u door uw behandeld arts of specialist doorverwezen naar ons. Door een goede onderlinge afstemming kunnen we in elke fase van het ziekteproces iets voor u betekenen, waarbij we de korte lijnen met de verwijzers zeer belangrijk vinden.

VERGOEDING

De vergoeding voor fysiotherapie bij kanker is per zorgverzekeraar verschillend, en afhankelijk van de behandeling die u krijgt.

Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering niet vergoed. In geval van radiotherapie of chirurgische behandeling bij een oncologische aandoening is veelal sprake van een chronische indicatie volgend de lijst Borst. Wanneer goedkeuring is gegeven voor fysiotherapie van een chronische aandoening vallen de eerste 20 behandelingen niet binnen de basisverzekering. De 20 behandelingen worden alleen

vergoed als u een voldoende aanvullende verzekering heeft. Vanaf de 21ste behandeling krijgt u volledige vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit gaat echter van uw eigen risico af. De oncologiefysiotherapeut van NOFON kan u tijdens het eerste consult meer informatie geven over de situatie die voor u van toepassing is. Ook kunt u in uw eigen polisvoorwaarden de vergoeding voor fysiotherapie terug lezen.

Hieronder kunt u door het invullen van uw eigen postcode de fysiotherapeut vinden die het dichtst bij u in de buurt zit. U kunt deze therapeut bellen of mailen voor een afspraak.

SOCIALE KAART

      Netwerk Oncologie Fysiotherapie Oost Nederland

      webdesign by www.pixelfy.nl  |  contact info@nofon.nu| KVK nummer 84619317